Contact bestuur en commissies

TV Lisserbroek is een gezellige vereniging, waarbij veel mensen een steentje bijdragen.

Het bestuur wordt gevormd door de volgende leden:

 

Voorzitter  -  Wil Augustinus      [email protected]

 

 

Secretaris  -  Ariënne Doedes     [email protected]  of  [email protected]

 

 

Penningmeester  -  Gillian Noya van Delzen     [email protected]

 

 

Algemene Zaken  -  Ed Wessels    [email protected]

 

 

Evenementen, ledenwerving & jeugd Heleen Bruggeman    [email protected]

 

Daarnaast zijn de volgende commissies actief:

Evenmenten commissie  [email protected]
Barcommissie  [email protected]
Jeugdcommissie   [email protected]
Open Toernooicommissie  [email protected] 
Technische commissie 
[email protected]
Parkcommissie 
[email protected]
Sponsorcommissie 
[email protected]
Ledenadministratie  [email protected]
Communicatie [email protected]
TennisXperience - [email protected]

Vertrouwenscontactpersoon - [email protected]

Vragen of opmerkingen aan het bestuur of commissieleden? Neem dan contact met ons op via één van de email-adressen of via: [email protected]

 

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 252 417 357

T.V. Lisserbroek

Kikkerbeetstraat 3
2165 WB Lisserbroek

KVK-nummer

40595596