Technische commissie

Leden technische commissie:

Els van Dijk
Harry van Dijk
Conny Kamp