Redactie Kwaker

Leden redactie van de Nieuwsbrief, ook voor vragen over de website:

Caroline Pauwels-Heemskerk
Ariënne Doedes

Verschijningsdatum        Inleverdatum voor copy

23 maart                                      13 maart

22 juni                                          12 juni

21 september                              11 september

14 december                                4 december

E-mail: redactie@tvlisserbroek.nl

Redactieadres: Caroline Pauwels, Dopheidestraat 62, 2165 VS Lisserbroek