Redactie Kwaker

Leden redactie van de Nieuwsbrief, ook voor vragen over de website:

Caroline Pauwels-Heemskerk
Ariënne Doedes

Verschijningsdatum        Inleverdatum voor copy

13 december                                 3 december

Caroline Pauwels E-mail: redactie@tvlisserbroek.nl

Redactieadres: Caroline Pauwels, Dopheidestraat 62, 2165 VS Lisserbroek