Commissies

Binnen de vereniging zijn verschillende commissies actief.

Club Toernooi Commissie (CTC)

De CTC organiseert de één- en meerdaagse toernooien voor leden van de vereniging, zoals bijvoorbeeld 

Clubkampioenschappen, Winterladder en het Snerttoernooi.

Contact: ctc@tvlisserbroek.nl

Open Toernooi Commissie (OTC)

De OTC organiseert jaarlijks het open toernooi. Dit toernooi is toegankelijk voor alle leden van de KNLTB. Het toernooi vindt jaarlijks plaats in week 29 (juli).

Contact: XXX

Barcommissie

De leden van de vereniging draaien zelf de bardiensten. De barcommissie zorgt er voor dat de leden dat goed kunnen doen. Zij verzorgen de inkoop, regelen het bardienstrooster en zorgen tijdens activiteiten voor lekkere hapjes.

Contact: XXX

Parkcommissie

De parkcommissie zorgt voor het baanonderhoud. Ook het prachtig onderhouden terras en de bloemperkjes worden door deze commissie verzorgd. 

Contact: XXX

Technische commissie (TC)

De technische commissie is verantwoordelijk voor de KNLTB voor- en najaarscompetitie. Zij adviseert daarnaast de CTC over de indeling (speelsterkte) van poules voor de clubkampioenschappen.  

Contact: XXX

 

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie regelt de activiteiten voor de jongere leden van TV Lisserbroek. Dit gaat soms in samenwerking met de CTC. Te denken valt hierbij aan de clubkampioenschappen, oliebollentoernooi, tenniskidz-competitie en het jaarlijks terugkerend bezoek aan het ABN-AMRO tennistoernooi. 

Contact: XXX

PR / Redactie

4 keer per jaar verschijnt de nieuwsbrief. Hierin wordt teruggekeken en vooruitgeblikt op verschillende activiteiten. Ook worden de leden geïnformeerd over activiteiten van het bestuur. Het samenstellen van de nieuwsbrief en het bijhouden van de website gebeurt door de redactie. 

Contact: XXX

Sponsorcommissie

Contact: XXX

TennisXperience

Contact: XXX

© 2020 TV Lisserbroek                                                    www.robsebel.com                                                                                                                                   Kikkerbeetstraat 3 Lisserbroek